Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: nadměrná výživa - 00001

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď znalost nutričních potřeb pacienta
vypočítej celkový denní energetický příjem
vypočítej energetickou potřebu pacienta
zjisti, jaký přístup má pacient k jídlu
prozkoumej jídelníček se záznamem druhu a množství jídla včetně nápojů
zjisti způsob konzumace jídla
odeber anamnézu s důrazem na příjem potravy
prováděcí intervence
diskutuj s pacientem o tom, jak pohlíží sám na sebe
prober s pacientem každodenní aktivity, množství a druh pohybu
pohovoř s pacientem o motivaci ke snížení tělesné hmotnosti
zaznamenej výšku, váhu, pohlaví a věk pacienta
poskytni pacientovi informace o konkrétní nutriční potřebě
pomoz pacientovi sestavit jídelníček
prodiskutuj s pacientem nevhodné jídelní zvyklosti
zdůrazni nutnost dostatečného příjmu vhodných tekutin
pobízej pacienta k pravidelnému cvičení, fyzické aktivitě
posílení zdraví
prodiskutuj s pacientem metody, jak se vyvarovat přejídání
zapoj pacienta do léčebného plánu poskytujícího podporu
doporuč pacientovi připravit se na speciální příležitosti (oslavy)
doporuč pacientovi vážit se jednou týdně, výsledek zaznamenávat
pouč pacienta o normálnosti kolísání hmotnosti
doporuč pacientovi podpůrnou skupinu – psychoterapii
poskytni pacientovi kontakt na dietologa

Hodnocení