Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko autonomní dysreflexie - 00010

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj, které faktory vyvolávají dysreflexii
sleduj u pacienta základní životní funkce
prováděcí intervence
podávej léky dle ordinace lékaře
posílení zdraví
edukuj pacienta nebo pečovatele o preventivních zákrocích
informuj všechny poskytovatele péče o pacienta o nutnosti bezpečného vyprazdňování stolice a moči
edukuj pacienta a pečovatele o varovných známkách dysreflexie
podej pacientovi informace o možnosti domácí péče

Hodnocení