Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: opožděné pooperační zotavení - 00100

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči rozsah poškozené tkáně, proveď záznam do dokumentace rány
zhodnoť základní onemocnění a jeho vliv na hojení
zhodnoť přítomnost infekce místní nebo celkové
posuď případnou změnu objemu tělesných tekutin
veď bilanci tekutin
pravidelně zaznamenávej a vyhodnocuj fyziologické funkce
zhodnoť nutriční stav pacienta, příjem potravy
prováděcí intervence
pečuj o parenterální výživu pacienta
prováděj odběry biologického materiálu, sleduj výsledky
zjisti míru sebepéče a zajisti efektivní pomoc
sleduj zaujímání polohy na lůžku, dopomoz pacientovi vhodnou úpravou lůžka
sleduj chování pacienta, jeho adaptaci na vzniklou situaci
kontroluj průběžně stav rány, ošetřuj ji podle standardu
ošetřuj drény, kanyly a katétry podle standardu
bojuj spolu s pacientem proti vzniku imobilizačního syndromu
dohlížej na příjem potravy, estetickou úpravu stravy
podávej léky podle ordinace lékaře
veď záznam o bolesti, věnuj se léčbě bolesti dle standardu
dopřej pacientovi dostatek odpočinku a spánku
zajisti vhodné zaměstnání vzhledem k typu a lokalizaci rány
podílej se na rehabilitaci
poskytni pacientovi dostatek informací
průběžně pacienta motivuj a povzbuzuj
posílení zdraví
prodiskutuj sociální situaci s pacientem
zajisti kontakt pacienta se členy rodiny
naslouchej pacientovi v jeho potřebách
spolupracuj s praktickým lékařem a týmem agentury domácí péče

Hodnocení