Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušené polykání - 00103

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď polykací schopnost nemocného podáním malého množství čaje
posuď smyslové vnímání, pozornost, motorickou koordinaci
zhodnoť dutinu ústní – stav sliznic, chrupu, jazyka
posuď rozštěpy, otok, zánět v dutině ústní, nosohltanu
posuď kašel, zvracivý reflex, dýchání
posuď nasazení zubní protézy
prováděcí intervence
zajisti pro nemocného vhodnou polohu při jídle s hlavou v mírném předklonu
dítě krm ve zvýšené poloze, pomalu, s přestávkami na odpočinek
pacientovi připomínej, aby pomalu a důkladně žvýkal a soustředil se na polykání
je-li pacient hemiplegický, vkládej mu jídlo do úst v malých soustech k nepostižené straně a vybízej ho, aby zapojil jazyk
snaž se pacientovi jídlo vkusně upravit, nepodávej jídlo, které pacientovi nechutná
podávej jídlo takové konzistence, aby ho pacient snadno spolknul
zkontroluj dutinu ústní po každém soustu, odstraň jídlo, které pacient nemůže spolknout
ber při krmení ohled na způsob a rychlost jídla dle zvyklostí pacienta
nikdy na pacienta nepospíchej
při pití použij skleničku s hadičkou či brčkem
po každém krmení vyčisti dutinu ústní
zvaž přechod na krmení sondou
posílení zdraví
pomoz pacientovi či jeho blízkým zvládnout techniku krmení či cviky na podporu polykání
povzbuzuj pacienta k pokračování programu cvičení k udržení či zlepšení svalové síly mimických a žvýkacích svalů
konzultuj s dietologem sestavení optimálního dietního plánu

Hodnocení