Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní kojení - 00104

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď znalosti matky o kojení
zjisti její zkušenosti s kojením
zaznamenej předchozí nezdary a špatné zkušenosti
proveď fyzikální vyšetření prsů, všímej si vzhledu prsů, bradavek
zaznamenej další závažná onemocnění matky – diabetes mellitus, epilepsie, srdeční onemocnění
posuď podporu ze strany rodiny
posuď pocity matky – strach, úzkost, deprese
posuď kulturní aspekty
posuď stav dítěte – nezralost, slabý sací reflex, vrozené vývojové vady
věnuj pozornost intervalům kojení
všímej si reakcí dítěte při kojení – křik, pláč, odmítání bradavky, neklid
zjisti, zda je dítě po kojení spokojené nebo neklidné, jak dlouho tento stav trvá
zhodnoť váhovou křivku dítěte
zhodnoť stav dítěte – počet pomočených plen, výdej moči vážením plen, hydrataci kůže, stav velké fontanely
upřesni anamnézu dřívějších těhotenství a porodů
prováděcí intervence
pomoz matce zvládnout techniku kojení
navštěvuj ji při každém kojení v porodnici
předej informace laktační poradkyni, zařiď návštěvy poradkyně v domácí péči
v případě potřeby nauč matku používat klobouček, odsávačku mateřského mléka
veď matku k častému odpočinku a zapojení rodiny do péče o dítě
nauč matku stimulovat dítě před kojením i během kojení
je-li dítě umístěno do inkubátoru, zajisti co nejčastější kontakty matky s dítětem
u dětí s rozštěpem rtů nebo patra nauč matku speciální techniku kojení či krmení dítěte
nauč matku taktilně stimulovat dítě
je-li to vhodné, umožni matce klokánkování
dítě krm odstříkaným mateřským mlékem
posílení zdraví
informuj obvodního pediatra o propuštění matky s dítětem do domácí péče
poskytni matce edukační materiály
věnuj se specifickým problémům při kojení tak, aby si matka po propuštění s nimi věděla rady
zdůrazni matce význam přiměřené výživy a příjmu tekutin
zdůrazni matce potřebu odpočívat, relaxovat
dej matce kontakt na laktační poradkyni, kterou by mohla kontaktovat v případě obtíží s kojením

Hodnocení