Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní krmení kojence - 00107

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď stav dítěte, např. vrozené vady dýchací a trávicí trubice, mechanické bariéry (např. endotracheální kanyla)
urči úroveň vědomí, neurologického postižení
posuď projevy dítěte při krmení – tachykardie, cyanóza, únava až apatie
zhodnoť váhovou křivku dítěte
všimni si chování dítěte po nakrmení – jestli je nadále hladové, neklidné či spokojené
prováděcí intervence
urči nejvhodnější způsob krmení dítěte
dbej na správnou polohu dítěte při krmení
nech dítě odříhnout v průběhu krmení i po něm
sleduj chování matky, pečovatele při krmení dítěte
podle potřeby poskytni zpětnou vazbu a pomoc
zdůrazni význam přípravy dítěte před krmením – přebalit dítě, klidné prostředí
přizpůsob frekvenci krmení a velikost porcí jídla věku a potřebám dítěte
střídej způsoby krmení (např. savičku, sondu) dle stavu a únavy dítěte
uprav v součinnosti s lékařem medikaci tak, aby dítě nebylo utlumené
posílení zdraví
pouč matku, jak má předejít aspiraci

Hodnocení