Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko opožděného vývoje - 00112

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti stávající stavy, které mohou přispívat k růstové poruše
urči charakter a účinnost rodičovských, pečovatelských aktivit (nedostatek stimulace, dítě nereagující na podněty)
povšimni si závažnosti situace (dlouhodobé zanedbávání péče, citové vydírání a zneužívání)
posuď významné stresující příhody, ztráty, odloučení a změny prostředí (opuštění, rozvod, úmrtí v rodině, zestárnutí, nezaměstnanost, nové zaměstnání, stěhování)
posudˇ poznávací schopnosti, orientaci, chování a reakci na podněty z prostředí
pátrej po případném užívání anabolických steroidů a jiných látek
zaznamenej chronologický věk, rodinné faktory, počáteční stav, který bude sloužit ke srovnání
prováděcí intervence
naslouchej aktivně obavám z nedostatečného růstu
diskutuj s pacientem o důsledcích užívání nevhodných léků, látek
zapoj se aktivně při léčbě základního onemocnění (Crohnova nemoc, diabetes mellitus, cystická fibróza, malnutrice) na úrovni ošetřovatelských činností v rámci příslušných kompetencí
sleduj pravidelně výšku, hmotnost
informuj pacienta (rodiče) o přiměřeném růstu, vývoji
hovoř o přiměřené péči o zevnějšek, citovém zázemí a dalších okolnostech důležitých pro vývoj člověka
posílení zdraví
doporuč zapojení do pravidelných pohybových aktivit
prodiskutuj, jak předcházet komplikacím
doporuč, příp. zajisti edukační materiály
informuj o možnostech zapojit se do aktivit v místě bydliště (programy pro zdraví, svépomocné skupiny)

Hodnocení