Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko nesouměrného růstu - 00113

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti existující faktory, stavy (viz rizikové faktory)
urči charakter a účinnost rodičovských aktivit v dané oblasti
posuď případné stresové situace, ztráty a odloučení, které mohou mít na vývoj dítěte/pacienta vliv
posuď poznávací schopnosti dítěte/pacienta, rodičů ve vztahu k rizikovým faktorům
zaznamenej a vyhodnoť úroveň psychomotorického vývoje
zhodnoť výšku a hmotnost dítěte/pacienta, porovnej s percentilovými grafy
sleduj hlavní a vedlejší účinky podávaných léků
prováděcí intervence
pravidelně zaznamenávej hmotnost a výšku dítěte/pacienta
sleduj, zaznamenávej, ale nekomentuj příjem stravy a vyprazdňování u dítěte/pacienta
hovoř přiměřeně o vhodnosti péče o zevnějšek
vytvoř ošetřovatelský plán dle individuálních schopností dítěte/pacienta, rodičů
motivuj dítě/pacienta, rodiče ke stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů, které jsou realistické
používej vhodné pozitivní motivace a pochvaly
posílení zdraví
zajisti a účastni se na zapojení dítěte do hry a edukačních aktivit
doporuč zapojení do vhodných pohybových aktivit
informuj o možnosti zapojit se do vhodných edukačních, pohybových aktivit po propuštění z ústavního léčení v dosahu místa bydliště
doporuč konzultaci s odborníky (nutriční terapeut, fyzioterapeut, psycholog)

Hodnocení