Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: stresový syndrom po přemístění - 00114

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, jak pacient vnímá změnu a co očekává od budoucnosti
zaznamenej způsob komunikace
zjisti rozsah subjektivních a objektivních potíží pacienta
prováděcí intervence
mluv s pacientem klidně
naslouchej aktivně
poskytni pacientovi emocionální oporu, dej najevo empatii nonverbálně i verbálně
umožni pacientovi vyjádřit slovně své pocity včetně negativních
poskytni pacientovi přiměřené množství informací o řešení dané situace
povzbuzuj pacienta k hledání vlastního východiska v dané situaci
vypracuj ve spolupráci s pacientem ošetřovatelský plán na řešení dané situace, provádějte společně hodnocení
zjisti taktně možnosti zapojení blízkých, rodiny do řešení situace
zapoj pacienta do činností snižujících úzkost včetně pohybových aktivit
povzbuzuj pacienta při provádění aktivit (koníčků), k vyhledání osobních kontaktů
posílení zdraví
podporuj u pacienta zodpovědnost za vlastní osobu a schopnost řešit problémy
zajisti pacientovi možnost kontaktu při vzniku rizikové situace (kontakt na linku důvěry, známé osoby)
povzbuzuj pacienta v provádění běžných denních činností, tělesné a duševní aktivity
informuj pacienta o možnostech pomoci odborníka (psycholog, psychiatr), svépomocných skupin v místě nového pobytu, tlumočníka
zjisti a zajisti uspokojení duchovních potřeb (možnost návštěvy představitele církve)

Hodnocení