Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko narušeného chování dítěte - 00115

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
vyhodnoť neuropsychický vývoj dítěte
zhodnoť úroveň podnětů ze zevního prostředí
posuď, jak pečovatel, rodič rozumí potřebám dítěte
naslouchej a vyhodnoť obavy rodičů a pečovatelů, zda zvládnou péči o dítě
prováděcí intervence
poskytuj dítěti vhodné, jemné podněty zrakové, sluchové, dotykové, chuťové a čichové
respektuj denní režim dítěte
vykonávej ošetřovatelské činnosti jemně (včetně zvedání, přenášení)‚ vždy s vhodnou komunikací
omez bolestivé výkony
všímej si negativních projevů dítěte, zjisti příčinu
umožni dítěti odreagovat se, vyplakat
seznam dítě přiměřeně věku s výkony, využij formu hry
zajisti dítěti přiměřeně dlouhý spánek
uč dítě vyrovnat se s problémy
chval dítě přiměřeně věku
oceňuj snahu matky, pečovatele v péči o dítě
umožni rodiči, pečovateli odpočinek
vytvoř s dítětem (dle věku), rodiči ošetřovatelský plán, pravidelně prováděj zhodnocení
předveď rodičům, pečovateli, jak mají uspokojovat potřeby dítěte včetně potřeb poznávacích
posílení zdraví
ukaž rodičům, jak mají pečovat o dítě včetně uspokojování biopsychosociálních potřeb
seznam rodiče, pečovatele s prováděním kojenecké masáže, bazální stimulace
umožni rodičům, pečovateli předvedení jednotlivých ošetřovatelských činností
doporuč, předej rodičům, pečovateli edukační materiály

Hodnocení