Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: narušené chování dítěte - 00116

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
vyhodnotˇ neuropsychický vývoj dítěte
pátrej po signálech, které mohou upozorňovat na situace vyvolávající bolest a nepohodlí
zhodnoť úroveň podnětů z prostředí
posudˇ, jak rozumí rodič, pečovatel potřebám dítěte
prováděcí intervence
vytvoř klidné prostředí
naslouchej obavám pečovatele, zda zvládne péči o dítě
ukaž rodičům, jak se mají starat o dítě včetně uspokojování základních potřeb
seznam rodiče, pečovatele s prováděním masáže kojence, bazální stimulace
poskytuj dítěti vhodné podněty zrakové, sluchové, taktilní, čichové, chuťové
vytvoř s rodiči ošetřovatelský plán
respektuj denní rytmus dítěte
vykonávej ošetřovatelské činnosti jemně, pokud je to možné, omez bolestivé výkony
seznam dítě dle věku s plánovanými výkony, vše vysvětli formou hry
umožni matce přítomnost na oddělení, povzbuzuj ji v péči o dítě včetně hlazení, konejšení, získej její důvěru
všímej si negativních projevů dítěte, zjisti příčinu
umožni dítěti odreagovat se, plakat
zajisti dítěti klidný spánek
uč dítě vyrovnat se s problémy
chval dítě po každém úspěchu
oceň snahu matky, pečovatele v péči o dítě
umožni matce, pečovateli odpočinek
posílení zdraví
doporuč matce další zdroje informací
navrhni rodičům úpravu domácího prostředí s ohledem na stav dítěte
vysvětli rodičům důležitost kontrol dítěte v dispenzárních poradnách
doporuč rodičům kontaktovat podpůrné skupiny

Hodnocení