Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: možné zlepšení chování dítěte - 00117

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť úroveň kalendářního a vývojového věku dítěte (neuropsychický vývoj)
pátrej po signálech, které mohou upozorňovat na situace, vyvolávající bolest či nepohodlí)
zhodnoť úroveň, přiměřenost podnětů z okolí
posuď, jak rozumí rodiče, pečovatel potřebám, schopnostem dítěte
prováděcí intervence
naslouchej obavám rodičů, pečovatele nad vlastními schopnostmi uspokojit potřeby dítěte
nauč rodiče, pečovatele zhodnotit úroveň kalendářního a vývojového věku dítěte
hledej ve spolupráci s rodiči návrhy na možnosti podpory a zlepšení tohoto vývoje
posílení zdraví
prodiskutuj s rodiči, pečovatelem, jak upravit podmínky zevního prostředí, jak regulovat negativní prožitky, jak rozvrhnout činnosti včetně hry, spánku, bdění, pobytu v přírodě
doporuč rodičům, pečovateli, aby umožnili svému dítěti kontakt s dětmi různého věku
začleň do plánu ošetřovatelské péče pozorování a náměty rodičů, pečovatele
zjisti a doporuč pomoc odborníků v místě bydliště (např. sestry specialistky)
doporuč návštěvu svépomocných skupin dle dostupnosti
předej rodičům, pečovateli další edukační materiály
upozorni rodiče, pečovatele na další zdroje informací

Hodnocení