Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená osobní identita - 00121

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, nakolik se pacient cítí ohrožen a jak k této situaci přistupuje
urči rychlost, s níž se ohrožení vyvinulo
pátrej po poruše obrazu těla
rozpoznej fyzické známky panického stavu
vezmi v úvahu věk pacienta
posuď dostupnost podpůrných systémů
povšimni si odpovědi rodiny a blízkých osob
všímej si dezorganizace chování
pátrej po přítomnosti halucinací, bludů, po deformacích reality
prováděcí intervence
vyslechni pacienta beze spěchu a pobízej ho k přiměřenému vyjadřování pocitů včetně zlosti a hněvu
zajisti klidné prostředí
zajisti obnovení rovnováhy s využitím krizových intervencí
pomoz pacientovi najít způsob, jak se vyrovnat s ohrožením identity (tím dojde ke snížení úzkosti a posílení sebeuvědomění a sebeúcty)
nauč pacienta, jak si pomoci při identifikaci sebe sama
zaměstnej pacienta jednoduchými rozhodnutími, konkrétními úkoly a uklidňující prací
dovol pacientovi řešit situaci po malých krůčcích
připrav pacientovi individuální program cvičení (zpočátku procházky)
poskytni konkrétní pomoc dle potřeby (např. s každodenními činnostmi, obstaráním jídla atd.)
využij příležitosti k podpoře osobního růstu, počítej s tím, že pacient bude mít vzhledem ke stavu mysli obtíže s učením, s přijímáním informací
udržuj reálnou orientaci pacienta, ale nestav se proti jeho iracionálním přesvědčením
dle vhodnosti uvážlivě používej humor
diskutuj o možnostech řešení problémů s pohlavím
posílení zdraví
podej pacientovi přesné informace o ohrožení a jeho možných důsledcích
pomoz pacientovi a jeho blízkým uvědomit si hrozbu a integrovat ji do plánů do budoucna
doporuč vhodné podpůrné skupiny (např. poradenství, psychoterapie, pohlavní identita)

Hodnocení