Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porucha smyslového vnímání zraku - 00122

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti rozsah zrakového poškození (zrakovou ostrost, rozsah zorného pole)
zjisti příčiny poruch smyslového vnímaného v oblasti zraku
zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu
prováděcí intervence
věnuj pozornost tomu, jak pacient reaguje na jednoduché pokyny
naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
vybízej pacienta, aby slovně popsal, co vnímá
všímej si chování pacienta, netrpí-li halucinacemi, nepřiměřenou efektivitou, dezorientací, plačtivostí
předcházej zvyšování nitrolebního tlaku u pacienta (nezvedat prudce hlavu, prudce se neohýbat, nemnout si víčka)
chraň pacienta před pocity tělesné a citové izolace, pomáhej mu rozlišit realitu od fantazií
orientuj pacienta v místě i čase, uč ho poznávat okolí
promlouvej k pacientovi, aby byla udržena v pohotovosti jejich akustická stimulace
dodržuj při komunikaci s pacientem pravidla správné komunikace (viz. Komunikace se zrakově hendikepovanými)
vybízej rodinné příslušníky, aby nemocnému přinášeli důvěrně známé předměty, které potřebuje ke své orientaci a soběstačnosti
podporuj pacienta v používání kompenzačních pomůcek
zajisti pro pacienta přiměřené zaměstnání
seznam s poruchou smyslového vnímaného u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
zajisti bezpečné prostředí u pacienta, odstraň předměty bránící v cestě
zajisti signalizační zařízení
odstraň z blízkosti ostré, horké či jinak nebezpečné předměty
posílení zdraví
seznam pacienta i jeho rodinu s možnostmi využití nejrůznějších kompenzačních pomůcek
pouč rodinu pacienta a jeho blízké o pravidlech komunikace se zrakově hendikepovaným
informuj pacienta i jeho rodinu o organizaci zrakově hendikepovaných - Tyfloservis

Hodnocení