Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porucha smyslového vnímání sluchu - 00122

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti rozsah sluchového poškození či omezení u nemocného
zjisti příčiny poruch smyslového vnímání v oblasti sluchu
zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu
prováděcí intervence
věnuj pacientovi zvýšenou pozornost, naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
vybízej pacienta, aby slovně popsal, co vnímá, co slyší
chraň pacienta před pocity tělesné a citové izolace
dodržuj při komunikaci s pacientem pravidla správné komunikace (viz. Komunikace se sluchově hendikepovanými)
seznam s poruchou smyslového vnímání u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
zajisti pocit bezpečí u pacienta s poruchou rovnováhy
posílení zdraví
seznam pacienta i jeho rodinu s možnostmi využití nejrůznějších náhradních sluchových pomůcek
pouč rodinu pacienta a jeho blízké o pravidlech komunikace se sluchově hendikepovaným

Hodnocení