Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porucha smyslového vnímání chuti - 00122

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti příčiny poruch smyslového vnímaného v oblasti chuti
zjisti kvalitu chuťového vnímání nemocného
zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu
prováděcí intervence
věnuj pacientovi zvýšenou pozornost, naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
vybízej pacienta, aby popsal chuť jídla
seznam s poruchou smyslového vnímání u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
posílení zdraví
instruuj pacienta i jeho rodinu, jak překonávat následky smyslové poruchy s využitím všech alternativních postupů

Hodnocení