Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porucha smyslového vnímání doteku - 00122

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti příčiny poruch smyslového vnímaného v oblasti hmatu
zhodnoť úroveň pacientovi smyslové reaktivity na podráždění chladem a teplem, jeho reakci na tupé a ostré předměty
zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu
prováděcí intervence
věnuj pacientovi zvýšenou pozornost, naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
vybízej pacienta, aby slovně popsal, co cítí
dbej na dodržení bezpečnostních opatření, odstraň z blízkosti pacienta všechny předměty, které by jej mohly zranit
chraň pacienta před tepelným poškozením
seznam s poruchou smyslového vnímání u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
podporuj činnosti nemocného, které přispívají k úpravě poruchy
posílení zdraví
instruuj pacienta i jeho rodinu o možnostech kompenzace dané poruchy
pouč pacienta o eliminaci předmětů v domácím prostředí , které by jej mohly zranit

Hodnocení