Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porucha smyslového vnímání čichu - 00122

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti čichovou ostrost nemocného
zjisti příčiny poruch smyslového vnímání v oblasti čichu
zhodnoť úroveň pacientovy smyslové reaktivity v oblasti čichu
zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu
prováděcí intervence
věnuj pacientovi zvýšenou pozornost, naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
vybízej pacienta, aby slovně popsal, co vnímá
dbej na dodržení bezpečnostních opatření, odstraň z blízkosti pacienta vše, co může poškodit jeho zdraví
seznam s poruchou smyslového vnímaného u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu
posílení zdraví
instruuj pacienta i jeho rodinu, jak překonávat následky smyslové poruchy s využitím všech alternativních postupů
pouč pacienta o eliminaci látek v domácím prostředí , které by mohly zhoršovat jeho zdravotní stav (prach, květiny, aromaterapeutické oleje,…)

Hodnocení