Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: beznaděj - 00124

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
upřesni rodinnou a sociální anamnézu
posuď okolnosti vzniku a vývoje problémů, např. malou schopnost přizpůsobit se a řešit problémy
všímej si projevů beznaděje v jednání pacienta
urči schopnost zvládat problémy a pacientův názor na jeho nynější a dřívější schopnosti v této oblasti
všímej si obranných mechanizmů, např. zvýšeného spaní, používání léků, úniku do nemoci, denního snění
všímej si rodinných vztahů
zhodnoť jazykové nebo kulturní bariéry, vedoucí k pocitu izolace
prováděcí intervence
vytvoř terapeutický vztah a vytvoř vůči němu respekt
vysvětli pacientovi všechna vyšetření a procedury, zapoj ho do plánování rozvrhu péče, zodpověz všechny otázky
povzbuzuj pacienta k vyjádření pocitů a dojmů (např. hněv, bezradnost, bezmocnost, zmatenost, sklíčenost, smutek, izolace)
povzbuzuj v pacientovi naději (též v rodině pacienta), pomoz najít i pozitivní stránku situace
pomoz pacientovi ujasnit si krátkodobé cíle a podporuj jejich aktivní dosažení, podporuj improvizování, cestu postupných kroků
prodiskutuj současné možnosti a pomoz pacientovi vytvořit seznam akcí, kterých je třeba k získání kontroly nad situací, koriguj mylná přesvědčení pacienta
snaž se předejít situacím, které mohou vést k pocitům izolace a pacientem pociťovanému nedostatku kontroly
veď pacienta k tomu, aby si uvědomil, které situace má pod kontrolou, a o čem naopak rozhodovat nemůže
pomoz pacientovi osvojit si způsoby zvládnutí problémů, kterým se lze naučit a s jejichž pomocí lze čelit beznaději
veď pacienta ke kontrolovanému zvýšení tělesné aktivity, které zlepšuje pocit pohody
nauč pacienta relaxačním cvikům a metodě řízených představ
posílení zdraví
poskytni pozitivní zpětnou vazbu u akcí ke zvládnutí a překonání pocitů beznaděje
veď pacienta k tomu, aby si uvědomil, které faktory nebo situace vyvolávají pocity beznaděje
prodiskutuj úvodní známky beznaděje (např. váhavost, zvýšená potřeba spánku, snížená fyzická aktivita, stažení se ze společenských a rodinných aktivit)
usnadni pacientovi vyrovnat se s osobní ztrátou
podporuj pacienta i rodinu k vytvoření podpůrných systémů mezi lidmi ve svém bezprostředním okolí, pomoz pacientovi uvědomit si a pěstovat si svoji duchovní sílu
přizvi pacienta před ukončením individuální léčby do podpůrné skupiny, která bude mít pozitivní vliv na jeho uzdravování
dle indikace doporuč např. sestru specialistku, psychoterapeuta, psychiatra, sociální služby

Hodnocení