Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: bezmocnost - 00125

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
seznam se s okolnostmi situace (např. cizí prostředí, nepohyblivost, diagnóza terminální nebo chronické nemoci, nedostatek podpory, nedostatečné znalosti o situaci)
zhodnoť typ osobnosti pacienta (dominantní, submisivní)
posuď úspěšnost pacienta v jeho životě
urči, zda se změnily pacientovy vztahy s blízkými osobami
všímej si projevů bezmoci v jednání pacienta („Je mi to lhostejné“, „To je úplně jedno“, „Děláte si legraci?“)
sleduj verbální i neverbální projevy, kterými pacient vyjadřuje strach, zájem, apatii, uzavírání se do sebe
všímej si váznoucí komunikace, nevýrazných citů, nedostatku očního kontaktu
zhodnoť, zda pacient nepoužívá manipulativní chování
prováděcí intervence
dej najevo zájem o pacienta jako osobnost
vyslechni pacientovy názory a obavy, vybídni ho, aby se ptal
akceptuj vyjádření pocitů včetně hněvu a beznaděje
s pacientem se nepři, nevyžaduj logické myšlení
povzbuzuj v pacientovi naději (též v jeho rodině a blízkých)
pomoz pacientovi zjistit, co pro sebe může udělat, hovoř i o tom, co nemá pod kontrolou
povzbuzuj ho, aby si udržel určitý nadhled nad situací
připrav individuální plán (např. u pacienta s dominantním chováním pobízej k převzetí kontroly nad péčí, naopak submisivního pacienta veď postupně ke zvládání drobných úkolů)
naplánuj s pacientem cíle, na nichž se vzájemně dohodnete
respektuj rozhodnutí a přání pacienta, nekritizuj ho
otevřeně mluv s pacientem o jeho potřebách a naplánujte jejich plnění
zachovej pacientovi pocit kontroly nad děním
podporuj ho v realistických krocích ke splnění naplánovaných cílů
podporuj myšlenky pacienta namířené do budoucnosti
plánuj krátké, časté návštěvy pacienta, zabývej se jeho potřebami, dej mu najevo svůj zájem
dle možností zapoj do péče o pacienta i jeho blízké
posílení zdraví
nauč pacienta relaxační techniky
poskytuj mu přesné informace o tom, co se děje, diskutuj s ním i s jeho blízkými
veď pacienta k přijímání realistických cílů do budoucna
pomoz pacientovi osvojit si a používat asertivní komunikační dovednosti
veď pacienta k produktivnímu a pozitivnímu myšlení
pomoz pacientovi i jeho blízkým řešit problémy
navrhni pravidelné přehodnocení potřeb, cílů
doporuč dle indikace pracovní terapii, poradenství, podpůrné skupiny

Hodnocení