Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená interpretace okolí - 00127

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti pacientovu anamnézu a vývoj nemoci
od blízkých osob zjisti, jaké změny chování u nemocného nastaly, s jakými potížemi se potýkají
zjisti, jaké další obtíže má pacient (ztráta hbitosti, omezení rozsahu hybnosti v kloubech, ztráta rovnováhy, pokles zrakové ostrosti)
zjisti, je-li nemocný ohrožen v prostředí, v nemž žije, a do jaké míry si riziko uvědomuje
seznam se s výsledky kognitivních screeningových testů
prováděcí intervence
zajisti pacientovi stálé pečovatele (spolupracuj se sociální pracovnicí)
zapoj do plánování péče pacientovy blízké nebo pečovatele
podporuj aktivitu, vyhraď též čas na odpočinek
omez počet rozhodnutí, které musí pacient činit současně, aby se emocionálně příliš nevyčerpal
nauč pacienta, jak si pomoci při identifikaci sebe samého
komunikuj s nemocným, klaď mu jednoduché otázky, užívej konkrétních termínů
omez počet návštěvníků, kteří budou současně u pacienta
vybav pokoj nemocného jednoduchými orientačními pomůckami (např. kalendář s číslicí jednoho dne)
zajisti bezpečnost a ochranu před úrazy (např. zamykej dveře do nechráněných prostor)
průběžně sleduj běžné denní činnosti (výběr oblečení s ohledem na počasí, manipulaci s ostrými předměty, zajisti léky)
zajisti identifikaci pacienta pro případ, že se ztratí (náramek, přívěsek s údaji)
posuď schopnost rodiny pečovat trvale o nemocného s ohledem na jejich individuální možnosti
posílení zdraví
podej v součinnosti s lékařem informace o nemoci, její prognóze a speciálních potřebách pacienta
pomoz s plánováním další péče
pouč rodinu o možnosti další pomoci a službách (organizece pečující o dospělé během dne, agentury domácí péče, podpůrné skupiny)
veď rodinu k řešení problémů

Hodnocení