Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: akutní zmatenost - 00128

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť rozsah poruchy orientace, schopnosti udržet pozornost, komunikovat s okolím a přiměřeně reagovat
zjišťuj příčiny stavu akutní zmatenosti od pacienta a jeho rodiny
zjisti léky, které pacient užívá, jejich vedlejší účinky a interakce
posuď stav výživy nemocného
sleduj cyklus spánku a bdělosti, dobu spánku a kvalitu spánku
všímej si podrážděnosti, míry úzkosti, neklidu, dezorientace, apatie, lhostejnosti, halucinací v časových souvislostech (den – noc)
zjisti riziko poškození, které by mohl pacient způsobit sobě nebo jiné osobě
prováděcí intervence
vytvářej klidné prostředí bez přílišné stimulace, aby nedocházelo k přetížení pacienta
dávej pacientovi jednoduché pokyny
poskytni pacientovi čas na komunikaci a rozhodování se
informuj rodinu pacienta o nutnosti časté komunikace s pacientem
získej příbuzné ke spolupráci na obnovení přiměřené orientace pacienta a k trvalému poskytování informací a podnětů
zajisti bezpečnost pacienta (zvýšený dohled, opěrné a chodicí pomůcky)
odstraň z okolí pacienta překážky, které by mohly být příčinou úrazu
podávej léky dle ordinace lékaře a sleduj jejich účinky
posílení zdraví
prober situaci s rodinou a zapoj ji do plánování potřebných úkonů a činností v zájmu nemocného
pomoz pro pacienta zajistit pečovatelskou službu, domácí péči nebo umístění do denního stacionáře

Hodnocení