Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: chronická zmatenost - 00129

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď stupeň poruchy orientace, paměti, úroveň pozornosti
seznam se s příčinou chronického stavu zmatenosti pacienta
posuď schopnost rozumět sdělenému a možnost komunikace pacienta
posuď dosavadní spolupráci s poskytovateli péče a ochotu k další spolupráci
prováděcí intervence
udržuj orientaci pacienta v realitě (hodiny, kalendář, osobní předměty)
zamez u pacienta vzniku nelogických představ, které mohou vést k obranným reakcím
sleduj projevy pacienta, které by mohly vést k násilnostem
promluv s blízkými osobami pacienta o jeho dřívějším chování, délce trvání, progresi změn
zjisti účinnost dříve používaných intervencí
zajisti klidné prostředí bez nadměrné stimulace
informuj rodinu o důležitosti stálého styku s pacientem
sleduj nedostatky v osobní hygieně pacienta
povšimni si změn v chování pacienta
dbej na bezpečnost pacienta
posílení zdraví
zvaž možnosti a ochotu rodiny přispívat k uspokojování potřeb pacienta
věnuj pozornost potřebám rodiny
pomoz rodině naplánovat nutné změny
informuj rodinu o spolupráci a zapojení do léčebného plánu pacienta
seznam rodinu s kontakty na další instituce (agentury domácí péče, pečovatelská služba, léčebna dlouhodobě nemocných, domovy důchodců)

Hodnocení