Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušené myšlení - 00130

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
seznam se se zdravotním stavem pacienta
vezmi v úvahu užívání léků a chemických látek pacientem
posuď stav výživy pacienta
zhodnoť duševní stav pacienta, poruchy myšlení, paměť, orientaci osobami, místem, časem
posuď pacientovu pozornost, schopnost soustředění, rozhodování, řešení problémů
zjisti od příbuzných informace o dřívějších schopnostech pacienta v oblasti myšlení
prováděcí intervence
všímej si paranoidních projevů, bludů, halucinací
hledej alternativní prostředky dorozumění s pacientem
zaznamenávej netečnost, zmatenost, ospalost, podrážděnost, zpomalení řeči, problémy s artikulací
pomáhej pacientovi zorientovat se časem, místem, osobami
žádej denně pacienta o napsání jeho jména, změny v rukopisu oznam lékaři
sleduj změny chování pacienta
zabraň násilí pacienta, proveď potřebná opatření
chraň pacienta před úrazem
sleduj účinky farmakoterapie
dbej, aby se v pacientově denním programu střídaly aktivity s odpočinkem
zajisti pacientovi klidné prostředí
naslouchej pacientovi
používej jednoduché formulace
omez negativní kritiku, provokativní podněty
nevnucuj pacientovi žádnou činnost ani komunikaci
respektuj osobnost a osobní prostor pacienta
ponech pacientovi prostor v komunikaci
posílení zdraví
získej rodinu a blízké pacienta pro spolupráci
pomoz rodině pacienta hledat způsob, jak zvládnout situaci

Hodnocení