Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: poškozená paměť - 00131

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči faktory související s poruchou paměti
zhodnoť psychický stav pacienta a úroveň schopností pečovat (postarat se) o sebe
zjisti, jaký je názor pacienta a jeho blízkých na problém
prováděcí intervence
posiluj paměť pacienta pomocí používání kalendáře, diáře, zápisků, křížovek, her, práce s počítačem, která klade zvýšené nároky na paměť
zajisti setkání pacienta s rodinou, na kterých se budou opakovat osobní údaje, vzpomínat a vyvolávat zážitky z minulosti
podporuj pacienta v oblastech, v nichž je úspěšný
zajisti, aby pacient dostatečně odpočíval
nauč pacienta techniky ke zmírnění stresu
pomáhej pacientovi překonávat pocity frustrace, bezradnosti
sleduj chování pacienta
pomoz pacientovi dosahovat maximální možnou nezávislost
sleduj účinky léků podávaných pro zlepšení pozornosti, koncentrace, paměti
posílení zdraví
informuj pacienta o významu přiměřeného trénování paměti
informuj pacienta a jeho rodinu o kompenzačních opatřeních proti zapomínání (písemné seznamy, rozvrh denních činností)

Hodnocení