Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: akutní bolest - 00132

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď bolest (lokalizace, charakter, nástup, trvání, častost, závažnost:stupnice 0-10), zhoršující faktory, změny bolesti během dne
posuď ovlivnitelnost bolesti
posuď možné patofyziologické či psychologické příčiny bolesti
pozoruj neverbální projevy bolesti
všímej si chování pacienta a jeho změn
sleduj fyziologické funkce, které se při bolesti mění
zhodnoť vliv bolesti na spánek pacienta, tělesnou a duševní pohodu
prováděcí intervence
vezmi v úvahu předchozí zkušenosti pacienta s bolestí a jejím zvládáním
zajisti klidné prostředí
pečuj o pohodlí pacienta
podávej analgetika dle ordinace a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta
sleduj vedlejší účinky léků
umožni pacientovi kontrolu nad podáváním léků
pomoz pacientovi se změnou polohy
posílení zdraví
zapoj pacienta do poskytované péče
veď příbuzné k podpoře pacienta

Hodnocení