Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: chronická bolest - 00133

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď důkladně bolest a její projevy
posuď možné patofyziologické či psychologické příčiny bolesti
posuď emocionální, fyzickou složku individuální situace
zvaž úlohu kulturních faktorů, které ovlivňují způsoby vyjádření bolesti
vezmi v úvahu věk a pohlaví pacienta
zhodnoť současné i minulé užívání analgetik
posuď chování pacienta a míru maladaptace (izolace, hněv, podrážděnost)
urči individuální práh bolesti u pacienta
zjisti trvání bolesti
prováděcí intervence
povšimni si vlivu bolesti na způsob života
vysvětli pacientovi možnosti nefarmakologických metod zvládání bolesti
zajisti podávání farmak dle ordinace lékaře
připrav pacienta na cílené výkony (např. blokáda nervů)
průběžně hodnoť plán léčby bolesti, sleduj účinky medikamentů
posílení zdraví
pomoz rodině pozitivně posilovat a povzbuzovat pacienta
upozorni pacienta i jeho blízké na rizika nevyzkoušených a nemedicínských postupů

Hodnocení