Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: dysfunkční smutek - 00135

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti dopad ztráty na pacienta
sleduj sebevražedné tendence, myšlenky, sdělení pacienta
zaměř se na pozorování konkrétních projevů smutku (vzdychání, nepřítomné pohledy, zanedbaný zevnějšek, nezúčastněnost při rozhovoru)
zjisti pacientovu schopnost sebepéče
prováděcí intervence
naslouchej aktivně pacientovi
dovol pacientovi vyjádřit jeho pocity
zjisti přístup rodiny k pacientovi a jeho situaci
povzbuzuj pacienta k vyjádření strachu, hněvu, úzkosti
uváděj na pravou míru přehnané projevy pacienta
veď pacienta k soběstačnosti a samostatnosti
stanov plán dlouhodobé péče pro pacienta
pomoz rodině pacienta poradit si s jeho stavem, reakcí
získej rodinu pro spolupráci při realizaci plánu dlouhodobé péče o pacienta
posílení zdraví
pobízej pacienta k opětovnému vykonávání běžných činností
hovoř s pacientem o budoucnosti
odkaž pacienta na další zdroje – pastorační péči, psychoterapeutické, podpůrné skupiny

Hodnocení