Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: anticipační smutek - 00136

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, jak se očekávaná ztráta dotkne pacienta
zjisti reakci rodiny, blízkých na pacientovu situaci, jeho obavy
všímej si emočních reakcí pacienta, jeho slovních výrazů
posuď shodu mezi verbální a neverbální komunikací
prováděcí intervence
povol pacientovi přiměřené vyjádření hněvu, smutku
vysvětli pacientovi, co patří k normálním projevům smutku
zjisti, co je pacient schopen změnit svými silami a co sám nevyřeší
posílení zdraví
zapoj rodinu pacienta do řešení obtížných situací
nabídni pacientovi relaxační techniky a nauč ho je využívat
pomoz pacientovi s plánováním budoucnosti dle situace

Hodnocení