Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: chronický zármutek - 00137

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči zážitky a stavy, které vyvolaly smutek pacienta
všímej si známek smutku (nepřítomný pohled, neupravený zevnějšek, odmítání jídla, odmítání konverzace)
zjisti úroveň schopností pacienta pečovat o sebe sama
posuď reakci rodiny na situaci pacienta
prováděcí intervence
veď pacienta k vyjadřování jeho pocitů
zapojuj pacienta do běžných denních aktivit
uč pacienta žít současností
posílení zdraví
veď pacienta k účasti na společenských aktivitách
doporuč a zajisti pacientovi pomoc odborníka - psychoterapeuta

Hodnocení