Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko násilí vůči jiným - 00138

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj verbální i neverbální projevy pacienta (zaťaté pěsti, gesta)
prováděcí intervence
umožni pacientovi verbalizovat jeho úzkost, strach, hněv
pomoz pacientovi identifikovat úzkost, strach, hněv
pomáhej pacientovi rozpoznat faktory podporující ztrátu kontroly
navrhni pacientovi alternativní řešení (např. aktivitu, odvedení pacienta na místo s méně pozorovateli)
akceptuj vždy pacienta v jeho situaci, nenapomínej ho
uplatňuj týmový přístup
neváhej ve vážnějších případech kontaktovat lékaře, popřípadě přivolat pomoc
sleduj žádoucí i nežádoucí účinky aplikovaných léků
informuj lékaře neprodleně o všech komplikacích
začleň pacienta po zklidnění do kolektivu ostatních
umožni ostatním pacientům vyjádřit jejich pocity
prohovoř vše s ostatními členy zdravotnického týmu
spolupracuj se členy pacientovy rodiny v pochopení a podpoře nových způsobů zvládání nepřiměřeného chování

Hodnocení