Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko sebepoškození - 00139

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
pátrej po dřívějších epizodách
zjisti stavy narušující schopnost kontrolovat vlastní chování
prováděcí intervence
pomoz pacientovi rozpoznat pocity a chování, které předchází touze po sebepoškození
dbej, aby pacient byl pod neustálým dohledem personálu, prováděj speciální kontroly zaměřené na bezpečnost
zajisti pozitivní, věcnou, otevřenou komunikaci
podporuj posun příznivým směrem
pobízej pacienta k přípravě plánu péče
uč pacienta chovat se asertivně
podporuj zdravé způsoby chování a naznač důsledky a dopady současných činů
posílení zdraví
klaď důraz na bezpečnost
plánuj propuštění společně s rodinou pacienta

Hodnocení