Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: inkontinence stolice - 00014

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti přítomné patofyziologické příčiny (roztroušená skleróza, akutní nebo chronické kognitivní poruchy, poraněním mícy, mozková mrtvice, ileus, ulcerózní kolitida)
zaznamenej dobu výskytu a podmínky, za jakých dochází k odchodu stolice
přesvědč se o funkci análního svěrače nebo o střevních poruchách, které by mohly tuto afekci zhoršovat
zhodnoť vliv onemocnění na společenské uplatnění pacienta, jeho sexuální potřeby a pocity méněcennosti
věnuj pozornost podávaným lékům s ohledem na jejich vedlejší účinky nebo lékové interakce
všímej si charakteru stolice (barvy, zápachu, konzistence, množství, tvaru i častosti výskytu)
prováděcí intervence
proveď zkoušku stolice na okultní krvácení
zajisti dostatek inkontinenčních pomůcek
dbej na zvýšenou hygienu po každé stolici
zaveď pravidelné schéma pro vyprazdňování stolice
v rámci časového dodržování péče o stolici podávej laxativa a změkčovadla stolice
dle stavu uprav rozvrh společenských aktivit pacienta
dávej přednost potravě, která nemocného nezatěžuje, ale jeho vyprazdňování usnadňuje
posílení zdraví
informuj pacienta, aby zaznamenával dobu inkontinence s ohledem na druh přijaté potravy a své činnosti
zdůrazni pravidelný nácvik vyprazdňování s ohledem na zvyšování svalového tonusu
pouč o nutnosti vhodné diety s vysokým obsahem vlákniny se zachováním dostatečného přívodu tekutin (minimálně 2 litry denně)
vyjádři pacientovi i jeho blízkým psychickou podporu, zvláště jde-li o dlouhodobý nebo chronický stav

Hodnocení