Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko násilí vůči sobě - 00140

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, jak pacient vnímá sám sebe a danou situaci
pátrej po časných náznacích zvýšené úzkosti
zjisti, jak byl pacient schopen zvládat situace v minulosti
prováděcí intervence
veď pacienta k přijetí odpovědnosti za impulzivní chování a možné násilí
vytvoř terapeutický vztah, umožni pacientovi vyjadřovat jeho pocity, naslouchej beze spěchu
udržuj přímočarou komunikaci
pomoz pacientovi nalézt vhodnější řešení v situacích vedoucích k násilí vůči vlastní osobě
veď pacienta ke kontrole nad jeho jednáním
uzavři s pacientem smlouvu o jeho bezpečnosti
poskytni mu v rámci dané situace co největší prostor pro jeho plnou kontrolu
k nemocnému přistupuj pozitivně, jednej s ním, jako by měl situaci pod kontrolou a zodpovídal za své jednání
směruj pacienta tak, aby zůstal na očích personálu
podávej předepsané léky a sleduj jejich účinek
pomoz pacientovi a jeho blízkým zvládnout situaci
udržuj klidný, věcný a nesoudící přístup
orientuj intervence individuálně
zajisti bezpečnost v případě násilného chování
zajisti bezpečné, klidné prostředí
posílení zdraví
edukuj pacienta ve smyslu posílení jeho zdraví
podporuj pacienta v plánování péče
nalezni podporu pro pacienta (např. v rodině)

Hodnocení