Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - akutní fáze - 00144

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
pátrej po problémech se spánkem
prováděcí intervence
pomoz pacientce poradit si s existující situací
zůstaň s klientkou a snaž se ji uklidnit, vytvoř pocit bezpečí, vyslechni ji
umožni pacientce hovořit o pocitech a obavách
vyslechni a prozkoumej stížnosti na tělesné obtíže
pomoz jí v praktických věcech
pomoz jí mobilizovat vlastní sílu k pozitivnímu vyrovnání se s tím, co se stalo
zajisti zázemí a dostupnou podporu
posílení zdraví
informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
prodiskutuj změnu životího stylu
doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Hodnocení