Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00144

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
pátrej po problémech se spánkem
prováděcí intervence
pomoz pacientce poradit si s existující situací
umožni pacientce propracovat se vlastním způsobem k adaptaci
pokud nechce hovořit, nenuť ji
vyslechni pacientku, prohovoř možné příčiny strachu
dle svých kompetencí poskytni přesné a jasné informace o odborné pomoci
naslouchej pacientce, umožni jí vyjádřit její pocity
všímej si stížností na somatické obtíže
pomoz pacientce „pohnout se z místa“ a najít sílu pro další růst
vymez hranice destruktivního chování
doporuč kvalitní poradenství
posílení zdraví
informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
prodiskutuj změnu životího stylu
doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Hodnocení