Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko posttraumatického syndromu - 00145

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
všimni si povolání pacienta
posuď pacientovu úzkost
posuď životní změny
zhodnoť schopnost pacienta poradit si s problémy
urči dostupnost a užitečnost pacientovy podpory
prováděcí intervence
pomoz pacientovi s řešením aktuální situace
poznej pacientovy slabé a silné stránky
podpoř pacientovy schopnosti nutné k řešení problému
veď pacienta k vyjadřování vlastních pocitů
všímej si objektivních a subjektivních příznaků stresu
posílení zdraví
vytvoř klidné a bezpečné prostředí
veď pacienta k tomu, aby správně rozlišoval a sledoval své pocity
nauč pacienta relaxačním technikám
doporuč podpůrné skupiny, odbornou pomoc

Hodnocení