Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: úzkost - 00146

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti od pacienta i rodinných příslušníků možné příčiny úzkosti
zjisti stupeň úzkosti (mírná, střední, silná)
sleduj u pacienta projevy úzkosti
prováděcí intervence
mluv s pacientem klidně, beze spěchu
používej krátké věty
naslouchej pacientovi se zájmem, úctou a respektem
informuj podle svých kompetencí pacienta o léčebném postupu a o nutnosti jeho spolupráce
umožni pacientovi popsat jeho pocity
umožni mu v klidném a bezpečném prostředí vyjádřit emoce (pláč, hněv, podrážděnost)
nauč pacienta psychoterapeutické techniky vedoucí ke snížení a zvládání úzkosti
zapoj pacienta do nejrůznějších aktivit, které mohou odvést pozornost od problému
podávej léky dle ordinace lékaře a sleduj jejich vedlejší účinky
posílení zdraví
informuj rodinu o léčebném plánu a zapojení pacienta do relaxačních technik vedoucích ke zvládání stresu a úzkosti
veď záznamy ve zdravotnické dokumentaci pacienta

Hodnocení