Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: úzkost ze smrti - 00147

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, jak pacient vidí sám sebe v obvyklé životní roli, jaký význam přikládá předjímané ztrátě ze svého hlediska a s ohledem na blízké osoby
posuď, zda je pacient schopen zvládat péči o sebe sama, zda je schopen vyrovnat se s konečností svého života a dalšími záležitostmi
zjisti, zda je schopen využívat dostupné zdroje pomoci
naslouchej pacientovi a jeho blízkým, jejich obavám, hněvu
všímej si vyjádření neschopnosti nalézt smysl života či sebevražedných tendencí
prováděcí intervence
vytvoř vstřícný, důvěryhodný vztah
aktivně naslouchej, projevuj uznání
respektuj přání pacienta
přiměřeně individuální situaci mu poskytuj naději
povzbuzuj pacienta k vyjádření svých pocitů (hněv, strach, smutek)
uznej jeho úzkost, strach
odpovídej na otázky a informuj podle pravdy
posiluj důvěru a terapeutický vztah
dbej na klidné prostředí a dostatek soukromí
umožni pacientovi na jeho přání zapojit se do duchovních aktivit
pomoz pacientovi, aby snáze prošel procesem smutku (zajisti přítomnost psychologa, event. jiného odborníka)
posílení zdraví
na požádání doporuč služby, zdroje, které pacientovi a jeho blízkým pomohou v různých oblastech (právní služby, plánování pohřbu...)
podporuj pacientovu snahu učinit realistické kroky a proměnit plány v činy
respektuj vyjádřená rozhodnutí a přání (přítomnost blízkých osob apod.)

Hodnocení