Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: strach - 00148

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
nalezni zdroj strachu – jazyková bariéra, náhlá změna zdravotního stavu, nedostatek informací, senzomotorické poruchy, podněty navozující fobie, odloučení od opory atd.
posuď stupeň strachu vnímáného pacientem, vliv strachu na život pacienta
sleduj tělesné projevy strachu, fyziologické funkce a chování
prováděcí intervence
buď pacientovi na blízku, naslouchej mu a povzbuzuj ho
podej dostatek informací v rámci své kompetence tak, aby jim nemocný porozuměl
dávej prostor pro možné dotazy nemocného
požádej další členy zdravotnického týmu o pomoc při nedostatečné informovanosti pacienta
snaž se pacienta odpoutat od zdroje strachu vhodnou relaxací
podávej léky dle ordinace lékaře, sleduj jejich účinek, veď záznam
posílení zdraví
nauč pacienta relaxační techniky
zajisti konzultaci s psychoterapeutem

Hodnocení