Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko stresového syndromu po přemístění - 00149

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
pátrej po možném zdroji rizikových faktorů
zjisti, jak pacient vnímá novou změnu a co od ní očekává
sleduj chování pacienta a porovnej ho s tím, co popisují příbuzní
prováděcí intervence
seznam pacienta s novým prostředím, denním řádem, představ mu členy zdravotnického týmu, spolubydlící
pravidelně pacienta informuj o změnách
všímej si známek zvýšeného stresu, nových tělesných obtíží, únavy
zapoj rodinu do péče o pacienta, o vylepšení prostředí v okolí pacienta
seznam se s osobním rozvrhem činností pacienta, snaž se ho v rámci možností začlenit do běžného provozu
aktivizuj pacienta dle možností, zapojuj ho do léčebného procesu
v případě agresivního chování pacienta informuj lékaře, z okolí odstraň nevhodné předměty, chraň ostatní před výbušnými projevy
posílení zdraví
edukuj pacienta o zvyklostech prostředí
zapoj pacienta do společných aktivit s ostatními pacienty

Hodnocení