Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko sebevraždy - 00150

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči závažnost situace dle rizikových faktorů
zjisti pacientovo sebehodnocení, jak vnímá situaci
zeptej se na důvody pacientova chování jeho rodiny
seznam se s laboratorními výsledky (hladina alkoholu v krvi, glykemie, renální funkce, krevní plyny atd.)
posuď dostupnost prostředků k vykonání sebevraždy
zjisti anamnestické údaje o pacientově schopnosti zvládat situace v minulosti
prováděcí intervence
měj pacienta na očích
snaž se o vytvoření pozitivního vztahu
aktivizuj pacienta dle možností
veď pacienta k asertivnímu chování
udržuj vzdálenost a nedotýkej se pacienta, pokud pacient blízkost netoleruje
zůstaň klidná, pevně vymez hranice nevhodného chování
naslouchej pacientovi, jeho pocitům
veď pacienta k odpovědnosti
snaž se nalézt společné vhodnější řešení
jednej s pacientem na rovinu, říkej mu pravdu
diskutuj o možném dopadu chování na ostatní
dovol nemocnému vyjádřit pocity hněvu
sleduj účinky léků
k agresivnímu pacientovi přistupuj ze strany (přístup čelem může vyvolat protiútok), přivolej pomoc, udržuj oční kontakt, mluv klidně, ale důrazným hlasem
ujisti pacienta, že je v bezpečí
udržuj volnou cestu pro personál a pacienta
posílení zdraví
nalezni dostupné zdroje pomoci – útočiště pro týrané ženy, sociální služby
zapoj pacienta do psychoterapeutické skupiny

Hodnocení