Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko bezmocnosti - 00152

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
seznam se s okolnostmi celé situace
posuď, jak pacient vnímá celou situaci, léčebný plán, odhadni typ osobnosti
sleduj chování pacienta, jeho verbální a neverbální projevy (oční kontakt, slovní vyjádření typu „Je mi to jedno“)
zjisti silné stránky pacienta, které mu pomáhají zvládat problémy
prováděcí intervence
akceptuj vyjádření všech pocitů pacienta
udělej si čas na rozhovor s pacientem
buď empatická, naslouchej pacientovi, dodávej mu naději, podporuj ho
vysvětli pacientovi jeho spoluodpovědnost za léčbu, co pro sebe může udělat
identifikuj dostupnost a užívání pozitivních stimulů – rodina, přátelé
respektuj pacientovo rozhodnutí
mluv s pacientem o jeho potřebách a možnostech kontroly nad věcmi
informace a doporučení sniž na minimum
posílení zdraví
nauč pacienta relaxaci, asertivním komunikačním dovednostem
uč pacienta přijímat realistické cíle do budoucnosti
pomoz pacientovi řešit problémy
dle indikace doporuč pacientovi podpůrné skupiny, poradenství, terapii

Hodnocení