Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko situačně snížené sebeúcty - 00153

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď všechny rizikové faktory, které mohou vést ke snížení sebeúcty
zjisti, jak pacient vnímá své ohrožení
zhodnoť typ osobnosti pacienta – dominanci, submisivitu
prováděcí intervence
pomoz pacientovi vyrovnat se se současnou situací
vybízej pacienta k vyjádření jeho pocitů a úzkostí
naslouchej obavám pacienta, nesuď je, nehodnoť
nalezni a vyzvedni kladné stránky pacienta, které mohou mít vliv na zvládnutí situace
posílení zdraví
veď pacienta k vlastní odpovědnosti a míry kontroly nad situací
pomoz mu s řešením situace, připrav plán, zvol cíle a aktivně ho podporuj v řešení
veď pacienta k aktivní účasti na jeho léčbě

Hodnocení