Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: potulka - 00154

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
vyhledej příčinu pacientova chování
posuď výsledky diagnostického vyšetření pacienta (paměti, orientace, udržení pozornosti, schopnosti počítat atd.)
posuď schopnost rozumět sdělenému slovu
všímej si všech změn v chování a jednání pacienta
prováděcí intervence
měj pacienta stále na očích
proveď pacienta po oddělení, pomoz mu v orientaci
zamykej oddělení a všechny prostory, do kterých pacienti nemají přístup
informuj ostatní členy zdravotnického týmu
pohovoř s rodinou pacienta o jeho chování, progresi změn
dbej, aby pacient užíval všechny kompenzační pomůcky, případně je zajisti ve spolupráci s rodinou
urči hladinu úzkosti v souvislosti se situací
věnuj pozornost užívaným lékům, sleduj nežádoucí účinky
sleduj a hodnoť stav výživy nemocného
všímej si doby spánku a střídání spánku a bdění
aktivizuj pacienta v rámci jeho možností
povzbuzuj pacienta, buď empatická a taktní
orientuj pacienta osobou, časem a prostorem
dávej pacientovi jednoduché pokyny a přesvědč se, zda-li jim rozuměl
měj stále na paměti bezpečnost pacienta

Hodnocení