Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko pádů - 00155

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď všechny rizikové faktory ve vztahu k prevenci pádu
všímej si současné situace - zhodnoť stupeň funkční poruchy, sleduj emoční odpověď pacienta na problémy s pohyblivostí
urči stupeň percepční, kognitivní poruchy a schopnosti plnit příkazy
zjisti, zda si pacient uvědomuje rizikové faktory a bezpečnostní opatření ke snížení rizika pádu
prováděcí intervence
zajisti bezpečné prostředí v okolí pacienta – postranice, suchá podlaha, upravené prostředí, dostatek osvětlení, madla, protiskluzové a kompenzační pomůcky
zajisti dohled nad pacientem, dítětem
všímej si správnosti používaní kompenzačních pomůcek u pacienta, případně zajisti vhodnou edukaci i pro rodinu
informuj a seznam pacienta se všemi bezpečnostními opatřeními
zajisti bezpečnost pacienta při všech léčebných a ošetřovatelských výkonech
informuj rodiče dítěte o bezpečnostních opatřeních – nutnosti zavírat postýlku, nenechávat dítě bez dozoru na přebalovacím stole, na lůžku, správné přenášení dítěte atd.
posílení zdraví
edukuj pacienta a jeho rodinu o bezpečnostních opatřeních v domácím prostředí
poskytni literaturu, letáky a brožury, které mapují riziko pádu a preventivní opatření
edukuj pacienta v používání kompenzačních pomůcek
doporuč kontaktovat agenturu domácí péče

Hodnocení