Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko syndromu náhlého úmrtí kojence - 00156

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
včas rozpoznej náznaky signalizující možnost vzniku rizika syndromu náhlého úmrtí kojence
zhodnoť věk dítěte, stupeň nezralosti
zjisti, v jaké poloze dítě usíná a dále spí
prováděcí intervence
informuj rodiče dítěte o rizikových faktorech syndromu náhlého úmrtí kojence
ukaž rodičům, jak jemně zacházet s dítětem
nauč rodiče rozpoznávat signály dítěte
hovoř s rodiči nezralých novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností o růstu, vývoji dítěte, upozorni na současný stav
posílení zdraví
edukuj rodiče o správném ukládání dítěte při spánku, o používání baby senzorů
zjisti vhodnými dotazy, zda rodiče všemu porozuměli
zodpověz rodičům všechny dotazy

Hodnocení