Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení komunikace - 00157

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť a zdokumentuj schopnost pacienta mluvit, slyšet, psát a rozumět
zhodnoť neverbální projevy
prováděcí intervence
hovoř na pacienta pomalu, zřetelně, klidně, tváří v tvář
slovně vybízej pacienta k reakcím na dotazy
používej vhodné pomůcky ke zlepšení komunikace – obrázkové karty, blok a tužka, gesta, slovníček cizích slov u cizinců
využívej komunikačních prostředků ke zlepšení komunikace, např. televize, rádio, tisk
posílení zdraví
rozšiřuj slovní zásobu pacienta, veď ho k používání větší škály znaků, obrázků
zapoj rodinu do rozvoje plánu komunikace
povzbuzuj rodinu k častým návštěvám pacienta

Hodnocení