Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota zlepšit zvládání zátěže - 00158

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
všímej si stresových situací, které pacient prožívá
posuď způsoby reakce pacienta
prováděcí intervence
podpoř pacienta v jeho počínání
motivuj pacienta k používání relaxačních technik (řízené představy, pozitivní sebepotvrzení, relaxační cvičení), pomoz mu je osvojit, aby je dokázal prakticky uplatnit
podpoř pacienta, aby se zapojil do činností zaměřených na praktický nácvik nových dovedností a vývoj nových vztahů
zapoj do podpory jeho okolí (rodinné příslušníky, blízké osoby)
posílení zdraví
doporuč další zdroje (např. poradenská činnost)
informuj pacienta o důležitosti času pro odpočinek v denním plánu aktivit (aktivní, pasivní)
informuj pacienta o zásadách asertivního chování
pouč pacienta o významu vyvážené stravy a optimálním pitném režimu

Hodnocení