Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení funkce rodiny - 00159

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
získej informace o vztazích v rodině od jednotlivých členů rodiny, vezmi v úvahu složení rodiny, rodiče, děti, prarodiče
prováděcí intervence
podpoř rodinu v jejím dosavadním počínání
nabídni rodině v případě potřeby sociální i jiné zdroje podpory nebo různé druhy poradenství
podpoř adekvátní komunikaci v rodině
posílení zdraví
nabídni možné zdroje informací (média, odborná literatura, odborné přednášky a semináře a atd.)

Hodnocení